HOLK03001U OLD/KL.GR./LAT. Antik Poesi

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

OLD/KL.GR./LAT. Classic Poetry

Uddannelse

Oldtidskundskab

Kursusindhold

Læsning af et bredt udvalg af antik poesi i oversættelse. Der arbejdes med litterær fortolkning, stilistisk og historisk tekstforståelse samt oversættelsesproblematik.

Målbeskrivelser

Kurset forbereder til prøver på bachelorniveau i Klassisk Græsk og Latin samt til prøver på tilvalgsfag i henholdsvis Klassisk Græsk, Latin eller Oldtidskundskab under 2018-ordningen.

 

Kurset forbereder til følgende prøver:

Græsk poesi HKGB00541E

Græsk poesi HKGK03961E

Latinsk poesi HLAB00541E

Latinsk poesi HLAK03961E

Antik poesi HOLK3701E

En fyldig litteraturliste vil foreligge ved semesterstart. For studerende, der vil forberede sig forud for semesteret, anbefales det at orientere sig i Holger Friis Johansens Fri mands tale: Græsk litteratur indtil Alexander den Stores tid (1984 og senere), og – da de homeriske digte vil blive de første tekster, vi tager op – at læse så meget som muligt af Iliaden og Odysseen i Christan Wilsters eller Otto Steen Dues oversættelse.

Studerende, der ønsker at tage eksamen i kurset, skal have bestået det gymnasierettede BA-tilvalg i Oldtidskundskab (45 ECTS) inkl. Klassisk græsk propædeutik (30 ECTS).
Tekstlæsning og samtale mellem studerende og lærer, lejlighedsvis suppleret med forelæsning og evt. studenteroplæg. Øvelser i oversættelsesvurdering.
BA-studerende kan følge kurset som inspiration til andre kurser, men kan ikke gå til eksamen i kurset.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve med opsyn.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som den ordinære prøve.

Kriterier for bedømmelse