HOLB10141U OLD. Antik kultur og historieskrivning

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Classical Historiography

Uddannelse

Oldtidskundskab

Kursusindhold

Kurset består af to dele

Antik kultur:

Kurset består af 14 introducerende forelæsninger, der indfører deltagerne i den græsk-romerske oldtids periodisering og samfundsforhold i hovedtræk; i den græsk-romerske oldtids litteraturhistorie i hovedtræk; og i den græsk-romerske oldtids religion og mytologi i hovedtræk. Herudover læses et udvalg af antikke tekster, der er udvalgt til at understøtte forelæsningernes introducerende karakter.

Antik historieskrivning

Introducerende forelæsninger om græsk og romersk historie (ved Thomas Heine Nielsen og Kristoffer Maribo, herunder også læsning af udvalgte kilder i oversættelse.

De grundbøger, der benyttes på kurset, meldes ud på Absalon i god tid inden kursusstart.

Græsk historieskrivning og talekunst på Klassisk Græsk bachelortilvalg - Studerende skal have bestået propædeutikken i Klassisk Græsk (30 ETCS) eller være tilmeldt propædeutikkens sidste eksamen for at kunne tilmelde sig dette kursus.

Latinsk historieskrivning og talekunst - Studerende skal have bestået propædeutikken i Latin (30 ETCS) eller være tilmeldt propædeutikkens sidste eksamen for at kunne tilmelde sig dette kursus.
Holdundervisning og forelæsninger
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Se aktuelle studieordninger på Oldtidskundskab

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur