HOLB10121U OLD/KL.GR./LAT Antik retorik og talekunst

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Classical Rhetoric and Oratory

Uddannelse

Klassisk Græsk, Latin og Oldtidskundskab

Kursusindhold

Kurset giver en primærtekstforankret indføring i den antikke teoretiske retorik, herunder debatten om retorikkens status i forhold til filosofien, og der læses et udvalg af antikke taler, som placeres i deres historiske og kulturelle kontekst og gøres til genstand for retorisk og stilistisk analyse under anvendelse af den antikke teoretiske retoriks fortsat anerkendte begreber og inddelinger.

Målbeskrivelser

Kurset forbereder til prøver på bachelorniveau i Klassisk Græsk og Latin samt til prøver på tilvalgsfag i henholdsvis Klassisk Græsk, Latin eller Oldtidskundskab under 2018/19-ordningen.

Kurset forbereder til følgende prøve:

Antik retorik og talekunst - Oldtidskundskab

Græsk retorik og talekunst (de studerende skal også følge seminaret i græsk retorik og talekunst)

Romersk retorik og talekunst  (de studerende skal også følge seminaret i latinsk retorik og talekunst)

Der læses uddrag af nedenstående:

Oversigtsværker

George A. Kennedy, A New History of Classical Rhetoric, Princeton University Press 1994.

Christian Kock, Ordets magt: Retorisk tænkning der holder, 1: Før 1900, Samfundslitteratur 2012.

Holger Friis Johansens Fri mands tale: Græsk litteratur indtil Alexander den Stores tid, Syddansk Universitetsforlag 2002 (2. udgave).

 

Tekstudgaver (oversættelser – de fleste med nyttige indledninger og kommentarer)

NB: De med * markerede, allerede afgrænsede uddrag vil blive lagt i kursusrummet på Absalon.

Søren Sørensen, Ordets magt: Gorgias og retorikken, Klassikerforeningens Kildehæfter 2002.

Lysias’ Taler (overs. Mogens Herman Hansen), Selskabet til Historiske Kildeskrifters Oversættelse, Museum Tusculanums Forlag 2011.

*Platon, (uddrag af) Gorgias (oversat af Otto Foss) i: Carsten Høeg & Hans Ræder, Platons Skrifter II, C.A. Reitzels Forlag 1933, pp. 121-146.

*Isokrates, Fire taler (overs. Thure Hastrup), Platonselskabets Skriftserie 10, Museum Tusculanums Forlag 1986.

Aristoteles, Retorik (overs. Thure Hastrup), Platonselskabets Skriftserie 7, Museum Tusculanums Forlag 2007 (5. oplag).

Demosthenes’ Filippiske taler: Hagl over Hellas (overs. Simon Laursen), Aarhus Universitetsforlag 2018.

 

Ps.-Cicero, Retorik til Herennius (overs. Søren Hindsholm), Gyldendal 1998 http:/​/​www.quintilian.dk/​adher.pdf

 

Marcus Tullius Cicero:

*Første Catilinariske Tale (overs. Casten Høeg) i: Introduktion til Cicero: Kunstneren – Statsmanden – Mennesket, Gyldendal 1941, fotografisk genoptryk 1964, pp. 139-150.

*Forsvarstale for Marcus Caelius (overs. Otto Foss) i: Carsten Høeg (udg.), Rom II: Historie og Hverdag, Gyldendal 1928-30, pp. 93-129.

*Tale for M. Marcellus (overs. Valdemar Thoresen) i: Udvalgte Taler, Gyldendal 1916

*De Philippiske Taler(oversat og udgivet med indledning og noter af Sven Helles) 2 bind (Tekst; Kommentar), Museum Tusculanums Forlag 1999) Bd. 1, pp. 295-317.  

Retoriske Skrifter (overs. Thure Hastrup og Mogens Leisner-Jensen) Del 1-3 i 4 bind, Odense Universitetsforlag 1977-1982 eller i 2 bind, Odense Universitetsforlag 2003.

*Gaius Plinius Caecilius Secundus, Odu lyksalige! Plinius d. Yngres Panegyrik til Kejser Trajan §§ 1-4, 44-55, 89-95

       (oversat og med kommentar af Inger Nord) Klassikerforeningens Kildehæfter 2013, pp. 21-23, 58-67, 98-103

*Publius Cornelius Tacitus, Dialogue on Orators (transl. M. Winterbottom) i: D.A. Russell & M. Winterbottom, Classical Literary Criticism, Oxford University Press 2008 (orig. 1998), pp. 111-142

 

Supplerende sekundærlitteratur vil blive foreslået i forbindelse med undervisningen.

Holdundervisning, forelæsninger og øvelser
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0
Mundtlig
Individuel
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Se aktuelle studieordninger på Klassisk Græsk

Se aktuelle studieordninger på Latin

Se aktuelle studieordninger på Oldtidskundskab

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur