HOLB10121U OLD/LAT/KL.GR. Antik retorik og talekunst

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

OLD/LAT/KL.GR. Antik retorik og talkunst

Uddannelse

Klassisk Græsk

Latin

Oldtidskundskab

Kursusindhold

Græsk og romersk retorik og talekunst studeres gennem læsning (i oversættelse) af antikke taler og værker om retorisk teori.

Målbeskrivelser

Kurset forbereder i kombination med kurset Græsk seminar: retorik til prøven i Græsk retorik på bachelorniveau i Klassisk græsk. 

Kurset forbereder i kombination med kurset Latinsk seminar: retorik til prøven i Latinsk retorik på bachelorniveau i Latin. 

Kurset forbereder til prøven i Antik retorik og talekunst på bachelortilvalgsordningen for Klassisk græsk, Latin, Oldtidskundskab og Middelalderkundskab.

 

Bemærk at alle eksamener ikke er repræsenteret i kursusbeskrivelsen.

Oversigtsværker:

 • George A. Kennedy, A New History of Classical Rhetoric, Princeton University Press 1994.
 • Holger Friis Johansens Fri mands tale: Græsk litteratur indtil Alexander den Stores tid, Syddansk Universitetsforlag 2002 (2. udgave).

 

Tekstudgaver (danske oversættelser) til første halvdel af kurset – alle med nyttige indledninger og kommentarer – anført i semesterplanens rækkefølge:

 • Søren Sørensen, Ordets magt: Gorgias og retorikken, Klassikerforeningens Kildehæfter 2002.
 • Lysias’ Taler (overs. Mogens Herman Hansen), Selskabet til Historiske Kildeskrifters Oversættelse, Museum Tusculanums Forlag 2011.
 • Isokrates, Fire taler (overs. Thure Hastrup), Platonselskabets Skriftserie 10, Museum Tusculanums Forlag 1986.
 • Aristoteles, Retorik (overs. Thure Hastrup), Platonselskabets Skriftserie 7, Museum Tusculanums Forlag 2007 (5. oplag).
 • Demosthenes’ Filippiske taler: hagl over Hellas (overs. Simon Laursen), Aarhus Universitetsforlag 2018.

 

Øvrig litteratur vil blive oplyst ved kursets begyndelse.

Tekstlæsning og samtaler mellem lærer og studerende, evt. suppleret med forelæsninger.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 0
 • I alt
 • 0
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse