HOLB10111U OLD/KL.GR./LAT. Antik Historieskrivning

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Classical Historiography

Uddannelse

Oldtidskundskab

Kursusindhold

Kurset består af forelæsninger om græsk og romersk historie samt af læsning af antikke historikere (samt evt. andre kilder) i oversættelse. Den græske del af kurset forestås af Thomas Heine Nielsen og den romerske del af Per Methner Rasmussen.

En semesterplan lægges ud i Absalon ultimo august.

Målbeskrivelser

Kurset forbereder til prøver på bachelorniveau i Klassisk Græsk og Latin samt til prøver på tilvalgsfag i henholdsvis Klassisk Græsk, Latin eller Oldtidskundskab under 2018-ordningen.

 

Kurset forbereder til følgende prøver:

Græsk historie og historieskrivning HKGB00521E

Græsk prosa 1: Historieskrivning og talekunst HKGB10061E

Romersk historie og historieskrivning HLAB00521E

Latinsk prosa 1: Historieskrivning og talekunst HLAB10061E

Antik prosa 1: Historieskrivning HOLB10071E

 

 

 

Som grundbøger til den græske del af kurset anbefales:

P.J. Rhodes, A History of the Classical Greek World 478–323 BC (Oxford 2006).

M.H. Hansen, Polis. An Introduction to the Ancient Greek City-State (Oxford 2006). Denne findes også på dansk under titlen: Polis, den oldgræske bystatskultur (København 2004).

 

Som grundbøger til den romerske del af kurset anbefales:

Blois and van der Spek: Ancient World (2. ed. Routledge 2008)

Per Krarup: Romersk politik i oldtiden Gyldendal 1971

 

Som introduktion til antik historieskrivning kan denne benyttes:

John Marincola: On Writing History – from Herodotus to Herodian, Penguin Classics 2017.

 

Yderligere litteraturreferencer til blive givet undervejs.

Græsk prosa 1: Historieskrivning og talekunst HKGB10061E på Klassisk Græsk bachelortilvalg - Studerende skal have bestået propædeutikken i Klassisk Græsk (30 ETCS) eller være tilmeldt propædeutikkens sidste eksamen for at kunne tilmelde sig dette kursus.

Latinsk prosa 1: Historieskrivning og talekunst HLAB10061E - Studerende skal have bestået propædeutikken i Latin (30 ETCS) eller være tilmeldt propædeutikkens sidste eksamen for at kunne tilmelde sig dette kursus.
Samtale mellem lærer og studerende, evt. suppleret med forelæsninger og
studenteroplæg.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Samme som den ordinære prøve. 

Kriterier for bedømmelse