HOLB10111U OLD/KL.GR./LAT Antik Historieskrivning

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Classical Historiography

Uddannelse

Klassisk Græsk, Latin og Oldtidskundskab

Kursusindhold

Kurset består af forelæsninger om græsk og romersk historie samt af læsning af antikke historikere (samt evt. andre kilder) i oversættelse. En semesterplan lægges ud i Absalon ultimo august.

Målbeskrivelser

Kurset forbereder til prøver på bachelorniveau i Klassisk Græsk og Latin samt til prøver på tilvalgsfag i henholdsvis Klassisk Græsk, Latin eller Oldtidskundskab under 2018/19-ordningen.

Kurset forbereder til følgende prøve:

Antik historieskrivning - Oldtidskundskab

Græsk historie og historieskrivning (de studerende skal også følge græsk tekstlæsning, som ligger torsdag kl. 13-16.)

Græsk historieskrivning og talekunst (BA-sidefag i Klassisk Græsk) (de studerende skal også følge græsk tekstlæsning, som ligger torsdag kl. 13-16.)

Romersk historie og historieskrivning (de studerende skal også følge latinsk tekstlæsning, som ligger tirsdag kl. 12-15)

Latinsk historieskrivning og talekunst (BA-sidefag i Latin) (de studerende skal også følge latinsk tekstlæsning, som ligger tirsdag kl. 12-15)

 

 

De grundbøger, der benyttes på kurset, meldes ud på Absalon i god tid inden kursusstart.

Græsk prosa 1: Historieskrivning og talekunst HKGB10061E på Klassisk Græsk bachelortilvalg - Studerende skal have bestået propædeutikken i Klassisk Græsk (30 ETCS) eller være tilmeldt propædeutikkens sidste eksamen for at kunne tilmelde sig dette kursus.

Latinsk prosa 1: Historieskrivning og talekunst HLAB10061E - Studerende skal have bestået propædeutikken i Latin (30 ETCS) eller være tilmeldt propædeutikkens sidste eksamen for at kunne tilmelde sig dette kursus.
Holdundervisning og forelæsninger
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Se aktuelle studieordninger på Klassisk Græsk

Se aktuelle studieordninger på Latin

Se aktuelle studieordninger på Oldtidskundskab

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur