HOLB10071U  OLD/KL.GR./LAT. Antik prosa 1: Historieskrivning

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Greek History and Historiography

Uddannelse

Oldtidskundskab

Kursusindhold

Kurset består af forelæsninger om græsk og romersk historie samt af læsning af antikke historikere (samt evt. andre kilder) i oversættelse. Den græske del af kurset forestås af Thomas Heine Nielsen og den romerske del af Per Methner Rasmussen.

En semesterplan lægges ud i Absalon ultimo august.

Målbeskrivelser

Kurset forbereder til prøver på bachelorniveau i Klassisk Græsk og Latin samt til prøver på tilvalgsfag i henholdsvis Klassisk Græsk, Latin eller Oldtidskundskab under 2018-ordningen.

 

Kurset forbereder til følgende prøver:

Græsk historie og historieskrivning HKGB00521E

Græsk prosa 1: Historieskrivning og talekunst HKGB10061E

Romersk historie og historieskrivning HLAB00521E

Latinsk prosa 1: Historieskrivning og talekunst HLAB10061E

Antik prosa 1: Historieskrivning HOLB10071E

 

 

 

Som grundbøger til den græske del af kurset anbefales:

P.J. Rhodes, A History of the Classical Greek World 478–323 BC (Oxford 2006).

M.H. Hansen, Polis. An Introduction to the Ancient Greek City-State (Oxford 2006). Denne findes også på dansk under titlen: Polis, den oldgræske bystatskultur (København 2004).

 

Som grundbøger til den romerske del af kurset anbefales:

Blois and van der Spek: Ancient World (2. ed. Routledge 2008)

Per Krarup: Romersk politik i oldtiden Gyldendal 1971

 

Som introduktion til antik historieskrivning kan denne benyttes:

S. Usher, The Historians of Greece and Rome. Bristol Classical Press 1997.

 

Yderligere litteraturreferencer til blive givet undervejs.

Græsk prosa 1: Historieskrivning og talekunst HKGB10061E på Klassisk Græsk bachelortilvalg - Studerende skal have bestået propædeutikken i Klassisk Græsk (30 ETCS) eller være tilmeldt propædeutikkens sidste eksamen for at kunne tilmelde sig dette kursus.

Latinsk prosa 1: Historieskrivning og talekunst HLAB10061E - Studerende skal have bestået propædeutikken i Latin (30 ETCS) eller være tilmeldt propædeutikkens sidste eksamen for at kunne tilmelde sig dette kursus.
Samtale mellem lærer og studerende, evt. suppleret med forelæsninger og
studenteroplæg.
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Samme som den ordinære prøve. 

Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0