HOLÅ10091U ÅU OLD Antik kultur: Introduktion og videnskabsteori

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Introduction to the study of Classical Civilisation

Uddannelse

Oldtidskundskab

Fagstudieordning for bachelordelen af sidefaget i oldtidskundskab, 2019

Kursusindhold

Kurset vil give den studerende en oversigt over den græsk-romerske oldtid med særlig vægt på de elementer, der har spillet størst rolle for eftertiden, f.eks. mytologi, retorik, litterære genrer, filosofi og kunstneriske motiver.
Via internettet gennemgås hver uge en tekst eller et emne, hvortil de studerende - i grupper eller enkeltvis - vil blive bedt om at lave oplæg/opgaver og opfordret til at deltage i diskussion. Kurset omfatter også to lørdagsseminarer i København, se under skemaoplysninger. Seminarerne er ikke obligatoriske, men det anbefales at man møder op.

For at kunne deltage i et fjernundervisningskursus er det nødvendigt, at man har adgang til en computer (enten PC eller Mac) med internetadgang, og at man er aktiv i Absalon. Derudover kræves ingen særlige tekniske forudsætninger.
Kurset består af fjernundervisning via internettet samt 1-2 lørdagsseminarer på Søndre Campus.

Fjernundervisning er forskellig fra online-undervisning, da der som udgangspunkt ikke er bestemte tidspunkter, hvor du skal ”møde op” og modtage undervisning. Dermed lægger fjernundervisningskurser også i højere grad op til selvstændig læring fra deltagerne. Kurset består af ugentlige opgaver, som stilles af underviser og besvares af deltagerne i Absalon (via KU’s intranet KUnet). Derudover er der undervejs god mulighed for at stille spørgsmål til underviser og diskutere faglige problemstillinger med sine medstuderende.
  • Kategori
  • Timer
  • E-læring
  • 412,5
  • I alt
  • 412,5
Skriftlig
Point
15 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse