HOLÅ03721U  ÅU OLD. Antik prosa II: Filosofi, retorik og talekunst (F19)

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Classical litterature, prose genres

Uddannelse

Oldtidskundskab (KA-sidefag)

Kursusindhold

Læsning af græsk og - i mindre omfang - romersk prosa i oversættelse med øvelser i litterær fortolkning, i stilistisk og historisk tekstforståelse og i tekstoverleveringshistorie.

Der læses filosofi (herunder Platon), historiografi (herunder Herodot og Thukydid) samt eksempler på den retoriske genre (herunder de attiske talere). Det anbefales at orientere sig i Holger Friis Johansens Fri mands tale: Græsk litteratur indtil Alexander den Stores tid (1984 og senere), Ole Thomsens Veje til Rom: Romersk litteratur fra Plautus til Juvenal (2008) og Minna Skafte Jensens Lyre og bog: Indføring i moderne læsning af antik litteratur (2004). Yderligere litteraturhenvisninger vil blive givet på kurset.

Tekstlæsning og samtaler mellem lærer og studerende, evt. suppleret med forelæsninger.
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Krav til indstilling til eksamen

Den aktive undervisningsdeltagelse består af:

- Deltagelse i 80% af undervisningen

- To skriftlige oplæg (5-6 sider hver)

 

 

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Bunden hjemmeopgave 

11-15 sider 

Der gives 7 dage til besvarelsen

Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0