HMVK13013U Musikvidenskab: Kulturorganisering og -ledelse

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Musicology: Cultural Organization and Management

Uddannelse

Musikvidenskab

Kursusindhold

Sociale, økonomiske, politiske og teknologiske forhold og forandringer påvirker vores daglige kulturforbrug voldsomt og de er afgørende faktorer for  danske kunstnere og kulturinstitutioner. Det overordnede mål med kurset Music/Arts Management er at give de studerende forståelse for og kendskabet til de overordnede rammebetingelser og centrale problemstillinger, der gælder for af kunst- og kulturproduktion i kulturinstitutioner og virksomheder, offentlige såvel som private. Vi kommer til at se på en række metoder at analysere området, vi drøfter organisations- og ledelsesteorier og markedsføring og gennemgår forretningsmodeller og fundraisingsstrategier. 
Kurset giver de studerende mulighed for inden for en bred vifte af emner at arbejde med projekter inden for Music/Arts Management-området. Der vil i undervisningen blive lagt vægt på de studerendes egne undersøgelser og projektforløb i musik- og kulturlivet. Der vil også blive arrangeret virksomhedsbesøg og besøg fra kulturlivet i løbet af kurset.

Holdundervisning og workshops, hvor de studerende arbejder aktivt med stoffet, individuelt og i grupper.
Kurset udbydes også til BA-tilvalgsstuderende, som ønsker at aflægge eksamen i Music/Arts Management 1. Det bliver desværre ikke muligt at følge kursus eller at aflægge eksamen i Music Arts Management 2.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 280
  • Eksamensforberedelse
  • 84
  • I alt
  • 420
Skriftlig
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Prøveformsdetaljer
Se studieordningen: https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​kunsthistorie/​ikk_enkeltst_katv
BA-tilvalg - se studieordningen: chrome-extension:/​/​efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/​ https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​musikvidenskab/​music_arts_management_batv/​
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur