HMVK13011U Musikvidenskab: Kulturorganisering og -ledelse AFLYST

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Musicology: Cultural Organization and Management

Kursusindhold

Faget Kulturorganisering og –ledelse er for dig, der ønsker at arbejde professionelt med ledelse af kulturinstitutioner og –projekter, uanset om der er tale om festivaler, museer, teatre, orkestre eller lignende.

Faget baserer sig på metoder og teorier inden for Art-management-feltet, og giver dig en forståelse af de mange typer af opgaver, der ligger på en kulturleders skrivebord. Du introduceres desuden for en række konkrete værktøjer, som i stigende grad efterspørges i dansk kulturliv.

I første halvdel af kurset kigger vi på de eksterne forhold. Du får indblik i de politiske, økonomiske, sociale og teknologiske vilkår, som landets kulturaktører må navigere i. Du præsentereres også for værktøjer til, hvordan man i praksis påvirker politiske beslutninger, øger egenindtægten, får flere gæster og formidler i en digital tidsalder.

I anden halvdel af kurset kigger vi på de interne forhold. Vi har fokus på ledelsesværktøjerne: planlægning, organisering, ledelse og kontrol. Vi prøver desuden kræfter med discipliner som fundraising, PR og sociale medier.

Grundbøger:

Byrnes, J.B. (2015): Management and the Arts, 5th Ed. Burlington: Focal Press

Elstad, B og Donatella, d. P. (2014): Organisering og ledelse av Kunst og Kultur, Oslo: Cappelen Damm Akademisk

 

Undervisningen består af forelæsninger og øvelser, samt gæsteoplæg fra flere markante ledere i dansk kulturliv.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 84
  • Forberedelse
  • 280
  • Forelæsninger
  • 56
  • I alt
  • 420
Skriftlig
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur