HMVK04493U Musikvidenskab: Musiklederprojekt (rytmisk musikledelse)

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Not available in english

Uddannelse

Musikvidenskab, KA2008

Kursusindhold

Undervisningen består dels af individuel vejledning hos en eksaminationsberettiget underviser, dels af soloundervisning i sang og klaver. Afhængigt af musiklederprojektets karakter kan der også tilmeldes undervisning på hold inden for korledelse og/eller ensembleledelse.

Soloundervisning og evt. holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 24
 • Forberedelse (anslået)
 • 311
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamensforberedelse
 • 84
 • I alt
 • 420
Individuel
Point
15 ECTS
Prøveform
Praktisk mundtlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur