HMVK03108U Musikvidenskab: Kickstart dit speciale! Specialeforberedende workshop for Musikvidenskab

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Musicology: Master's Thesis

Uddannelse

Musikvidenskab

Kursusindhold

Kom godt i gang med specialet! Specialeforberedende workshop for musikvidenskab

Formålet med denne workshop er at hjælpe studerende på kandidatuddannelsens 3. semester godt igennem den første fase af planlægningen af arbejdet med specialet. De studerende tilbydes hjælp til at få gennemtænkt og gennemdrøftet mulige specialeemner, til at formulere et udkast til en problemformulering og til at opstille en foreløbig litteraturliste. Se dette link "Hvordan finder jeg en vejleder": https://kunet.ku.dk/studie/musikvidenskab-ka/Sider/Emne.aspx?topic=Emne%20og%20vejleder&topicId=a91eb433-c4d4-4a9c-a0dc-27f445453ffe#a91eb433-c4d4-4a9c-a0dc-27f445453ffe

Workshop-aktiviteterne omfatter hjælp til afgrænsning og teoretisk præcisering af mulige speciale-emner, drøftelse af arbejdsformer i forbindelse med specialeskrivningen, information om vejledere og deres emnekredse, litteratursøgning osv.

Workshoppen er specialeforberedende og tilbyder den studerende støtte forud for det egentlige specialeforløb, der foregår under individuel vejledning. Målet er, at man er godt i gang med emneafgrænsning og litteratursøgning, allerede når specialekontrakten underskrives.

Målbeskrivelser

Workshoppens formål er specialeforberedende, dvs. at støtte den studerende på bedst mulig vis forud for det egentlige vejledningsforløb. At kickstarte sit speciale betyder, at man er godt i gang med litteratursøgning og emneafgrænsning når specialekontrakten indgås. Kick it!

Workshoppen afvikles over 3 dobbelttimer
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse (anslået)
  • 24
  • Seminar
  • 6
  • I alt
  • 30
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
0 ECTS
Prøveform
Andet
Prøveformsdetaljer
Workshoppen er ikke ECTS givende.
Censurform
Ingen ekstern censur