HMVK03075U Musikvidenskab: Musik, analyse, tolkning: Kulturradikalismen og dens centrale problemstilling

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Musicology: Music, Analysis, Interpretation

Uddannelse

Musikvidenskab

Kursusindhold

Musikhistoriedelen vil tage udgangspunkt i forståelsen af kulturradikal musik som en ’funktionalistisk modernisme’, og den centrale problemstilling, som kan formuleres: Hvordan kan man kombinere ideen om, at musikken skal opfylde en bestemt funktion og ideen om, at musikken samtidig skal være musikalsk moderne eller i hvert fald udfordre den æstetiske vanetænkning? Det er en af de store, musikhistoriske udfordringer at tænke forholdet mellem musikalsk autonomi og musikkens funktion som andet og mere end at gå på kompromis. Tilsvarende musik i Europa hedder Neue Sachlichkeit og problemstillingen rækker ud over den periode, vi i Danmark kalder kulturradikal. Kursets grundbog vil være Fjeldsøe, Kulturradikalismens musik (2013), som ligger klar til jer i KUAs boghandel. Start med at læse sammenfatningen (begynd med konklusionen) og kapitel 3.

Analysedelen af ”Kulturradikalismens musik” undersøger hvorledes kravet om modernitet kombineres med kravet om tilgængelighed. Det sker i analyse af såvel den mere pædagogiske musik, skrevet af såvel tidens internationale som nationale ledende komponister. Dertil kommer analyse af lærebogslitteraturen for samtidsmusikken. Her inddrages også dodekafonien til perspektivering af ”brugsorienterede” såvel som de æstetisk udfordrende dimensioner, der synes at modsige ønsket om musikkens almene ”brugbarhed”. Også jazz-musikken inddrages som samtidens forstod den. Dette samtidssyn udledes af såvel konkrete satser som lærebogsmateriale. Kurset sigter mod tilegnelse af færdighed i analyse af musik, der ikke nødvendigvis følger fastlagte mønstre, samt i at benytte denne analyse, til at udsige noget væsentligt om denne musik i forhold til kursets overordnede emne.

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 280
  • Eksamen
  • 84
  • I alt
  • 420
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Prøveformsdetaljer
Se studieordningen
Krav til indstilling til eksamen

Se studieordningen: KA 2020-ordn.: https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/musikvidenskab/musikvidenskab_ka.pdf

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur