HMVK03064U Musikvidenskab: Musik, kulturer, fællesskaber

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Musicology: Music, Culture, Community

Uddannelse

Musikvidenskab

Kursusindhold

Kurset giver viden om og forståelse af, hvordan man kan udfolde en musikvidenskabelig problemstilling og relatere den til flere konkrete problemstillinger af musikantropologisk, kulturteoretisk, og musiksociologisk art. I løbet af kurset vil der blive givet eksempler på grundige undersøgelser af musikvidenskabelige emner, ligesom der inddrages relevante metodiske-teoretiske tilgange, som tager udgangspunkt i selvstændige arbejder med problemstillinger indenfor det udbudte kursusforløb.

 

I foråret 2023 vil kursusforløbet omkredse musikvidenskabelige problemstillinger knyttet til musiks rolle i etablering, afgrænsning, opretholdelse, forhandling og udfordring af fællesskaber. Vi skal se på, hvordan musik som en levet social og kulturel praksis producerer fællesskaber, skaber grupperinger og former alliancer og netværk, og på forbindelsen mellem fællesskabet og den enkelte, mellem sociale omstændigheder og individuelle forestillinger, og mellem tilstand og transition/forandring. Men vi skal også diskutere, hvordan der i etableringen af et ”vi” i et (musikalsk) fællesskab også markeres et ”de andre”, og hvordan kulturelle normer, strukturer og magtrelationer indlejret i specifikke musikalske scener, institutioner og industrier kan være med til at skabe marginalisering og eksklusion.

 

Som del af forløbet skal vi også tale om, hvordan et musikvidenskabeligt projekt kan indkredses, designes og udføres, ligesom studietekniske øvelser i forbindelse med den studerendes eget emnevalg, skriveproces og udarbejdelse af en problemformulering og projektdesign vil være en integreret del af forløbet. Desuden vil der blive lagt op til konkret kontakt med aktører og/eller mindre feltarbejder i det omkringliggende musikliv i det omfang, det ønskes og er muligt.

 

 

 

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 280
  • Eksamen
  • 84
  • I alt
  • 420
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Prøveformsdetaljer
Se studieordning
Krav til indstilling til eksamen

Se studieordning: KA 2020-ordn.: https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/musikvidenskab/musikvidenskab_ka.pdf

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur