HMVK03061U Musikvidenskab: Musik, kultur, fællesskab

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Musicology: Music, Culture, Community

Uddannelse

Musikvidenskab

Kursusindhold

Kurset giver viden om og forståelse af hvordan man kan udfolde en musikvidenskabelig problemstilling og relaterer til flere konkrete problemstillinger af musikantropologisk, kulturteoretisk, og musiksociologisk art. I løbet af kursusforløbet vil der blive gennemført eksempler på grundige undersøgelser af musikvidenskabelige emner, og inddrages relevante metodiske-teoretiske tilgange, som giver udgangspunkt for selvstændig arbejde med problemstillinger indenfor det udbudte kursusforløb.

 

I foråret 2021 vil kursusudbuddet omkredse musikvidenskabelige problemstillinger knyttet til musikkens rolle i etablering af fællesskaber. Vi undersøger blandt andet hvad et musikalsk fællesskab kan siges at være, hvordan fællesskaber forhandles, relationer mellem individ og fællesskab i forhold til musikalske kulturer, til musikalske scener som indlejrede i kulturer, og til hvordan musik bliver en aktivitet som på en og samme tid opretter, opretholder, og udvikler fællesskaber.

Holdundervisning
Musik, kultur, fællesskab er delt i to forløb pr. uge. Ét med Annemette Kirkegaard og ét med Erik Steinskog.
Studerende skal følge begge forløb.
Studerende på KA 2019-ordningen kan følge Musik, kultur, fællesskab og aflægge eksamen i (på 2019-ordningen)
Musikvidenskabeligt emne II (KA)
Frit emne A
Frit emne B
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 280
  • Eksamen
  • 84
  • I alt
  • 420
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Point
0 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Se egen studieordning.
Krav til indstilling til eksamen

Se egen studieordning

Den eksamen du aflægger ifb. med kurset, er det antal ECTS, kurset vægter.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur