HMVK03053U Musikvidenskab: Musik, historiografi, æstetik: Musik på tværs af kontinenter

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Musicology: Music, Historiography, Aesthetics

Uddannelse

Musikvidenskab

Kursusindhold

I forelæsningerne vil vi præsentere cases og emner, med berøringspunkter som kolonihistorie, rejser, mobilitet, transatlantiske kulturmøder, global musikhistorie og spørgsmål om musik og race/racialisering, som vil give nye perspektiver på forhold mellem musik og historie.

 

 

 

 

 

Musik, historiografi, æstetik er udbudt som 2 forløb, da studerende på 2019-ordn. kan nøjes med at følge ét forløb. Studerende på 2020-ordn. skal følge begge forløb i Musik, historiografi, æstetik.
Undervisningen er en blanding af fx seminarer, forelæsninger samt solo- og gruppevejledning.
Kurset er udbudt i 2 forløb pr. uge - ét med Jens Hesselager og èt med Erik Steinskog. Al kommunikation foregår i ét kursusrum i Absalon.
Studerende på KA 20-ordningen, der skal aflægge eksamen i dette kursus, skal følge begge undervisningsforløb i Musik, historiografi, æstetik og skal aflægge én eksamen svarende til 15 ECTS.

Kurset udbydes til Musikvidenskabeligt emne 1 og 2, Frit emne A, B, C på KA 2019-ordn., til Musik, historiografi, æstetik på KA 2020-ordn., til Frit emne på Enkeltstående KA-tilvalg på 2019-ordn.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 280
  • Eksamen
  • 84
  • I alt
  • 420
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Prøveformsdetaljer
Prøveform og ECTS vægt er afhængig af den studieordning, du følger.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur