HMVB16213U Musikvidenskab: Bachelorprojekt seminar: Populærmusik, genre og identitetsmarkører

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Musicology: Bachelor's project

Uddannelse

Musikvidenskab BA 2020-studieordning

Kursusindhold

Populærmusik, genre og identitetsmarkører. Med afset i Beyoncés Cowboy Carter (2024), vil dette forløb diskutere forbindelser mellem populærmusik, genrer, og identitetsmarkører (særlig køn, seksualitet, race, og klasse). De forestillinger der ofte ledsager genrer vil blive diskuteret, og hvordan kunstnere forhandler og udfordrer genreforestillinger vil blive analyseret. I forløbet vil der også indgå workshop-arbejde med de studerendes individuelle projekter. 

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 24
  • Forberedelse (anslået)
  • 84
  • Eksamen
  • 312
  • I alt
  • 420
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Hjemmeopgave
Krav til indstilling til eksamen

Se studieordning: https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/musikvidenskab/musikvidenskab_ba.pdf

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se studieordning.