HMVB16212U Musikvidenskab: Bachelorprojekt seminar: Scenekunstnerisk musikforståelse – metoder, teorier og eksempler

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Musicology: Bachelor's project

Uddannelse

Musikvidenskab BA 2020-studieordning

Kursusindhold

Formålet med dette 8-ugers BA-projektforløb er at give den studerende et teoretisk og metodisk grundlag til at gennemføre et individuelt eller gruppebaseret bachelorprojekt, der med inspiration fra opera-, teater- og performancestudier tager afsæt i en eller flere forestillinger, koncerter eller performances. Centralt i forløbet står studiet af musik og musikdramatik som kropsligt sanset samt en kritisk stillingtagen til spørgsmål om bl.a. køn, race og kapital. Der gives indspark til, hvordan sådanne tilgange kan kobles med fx historiske, æstetiske og diskursanalytiske metoder.

 

Undervisningen introducerer konkrete eksempler på, hvordan et projekt kan designes og udføres. Studietekniske øvelser relateret til den studerendes eget emnevalg, skriveproces og udarbejdelse af problemformulering og projektdesign vil være en integreret del af forløbet. Der vil blive lagt op til, at den studerende lader egne observationer og oplevelser være en del af grundlaget for sit projekt.

 

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 24
  • Forberedelse (anslået)
  • 84
  • Eksamen
  • 312
  • I alt
  • 420
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Hjemmeopgave
Prøveformsdetaljer
Se studieordning: https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​musikvidenskab/​musikvidenskab_ba.pdf.
Krav til indstilling til eksamen

Se studieordning: https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/musikvidenskab/musikvidenskab_ba.pdf

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur