HMVB16211U Musikvidenskab: BA-projektkursus: Performanceanalyse – metoder, teorier og eksempler

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Musicology: Bachelor's Project

Uddannelse

Musikvidenskab

Kursusindhold

Formålet med dette 8-ugers BA-projektforløb er at give den studerende et teoretisk og metodisk grundlag til at gennemføre et individuelt eller gruppebaseret bachelorprojekt, der med inspiration fra opera-, teater- og performancestudier tager afsæt i en eller flere forestillinger, koncerter eller performances. Centralt i forløbet står studiet af musik og musikdramatik som kropsligt sanset samt en kritisk stillingtagen til spørgsmål om bl.a. køn, race og kapital. Der gives indspark til, hvordan sådanne tilgange kan kobles med fx historiske, æstetiske og diskursanalytiske metoder.

 

Undervisningen introducerer konkrete eksempler på, hvordan et projekt kan designes og udføres. Eksemplerne vil muligvis omfatte en ekskursion til et teater eller koncertsted. Studietekniske øvelser relateret til den studerendes eget emnevalg, skriveproces og udarbejdelse af problemformulering og projektdesign vil være en integreret del af forløbet. Der vil blive lagt op til, at den studerende lader egne observationer og oplevelser være en del af grundlaget for sit projekt.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 6
 • Forberedelse (anslået)
 • 329
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamensforberedelse
 • 84
 • I alt
 • 420
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur