HMVB01631U Musikvidenskab: BA-projektkursus

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Musicology: Bachelor's Project

Uddannelse

Musikvidenskab

Kursusindhold

Over seks gange tre timer i semestrets løb vil underviseren introducere til forskellige aspekter af projektforløbet og -styringen. Formålet med forløbet er at danne en ramme for projektskrivningen. Det vigtigste mål vil være at få afklaret de studerendes emnekredse og problemformuleringer. Desuden vil underviseren i samarbejde med de primære vejledere diskutere emner som den kritiske læsning af tekster, skriveprocesser, litteratursøgning, og indkredsningen og formuleringen af problemstillinger. I det omfang, de studerendes emnekredse lægger op til det, vil underviseren også tage faglige emner op i forelæsnings- og seminarform.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 6
 • Forberedelse (anslået)
 • 329
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamensforberedelse
 • 84
 • I alt
 • 420
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur