HMVB01631U Musikvidenskab: BA-projektkursus

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Musicology: Bachelor's Project

Uddannelse

Musikvidenskab

Kursusindhold

Over to gange tre timer i semestrets løb vil underviseren introducere til forskellige aspekter af projektforløbet og -styringen. Det vigtigste mål vil være at få afklaret de studerendes emnekredse og problemformuleringer. Desuden vil underviseren diskutere emner som den kritiske læsning af tekster, skriveprocesser, litteratursøgning, og indkredsningen og formuleringen af problemstillinger. I det omfang, de studerendes emnekredse lægger op til det, vil underviseren også tage faglige emner op i forelæsnings- og seminarform.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 6
 • Forberedelse (anslået)
 • 329
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamensforberedelse
 • 84
 • I alt
 • 420
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur