HMVB0162KU Musikvidenskab: BA-projekt kursus: Musikfællesskaber

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Musicology: Bachelor's Project:

Uddannelse

Musikvidenskab

Kursusindhold

Kurset giver de studerende en introduktion til bachelorprojektet under temaet ‘Musikfællesskaber.’ 
Gennem forskellige cases vil kurset belyse og diskutere de sociale og kulturelle praksisser, der knytter sig til musikforbrug. I løbet af semesteret vil vi arbejde med bl.a. fankulturer, antifandom, fællessang og musikfestivaler og zoome ind på spørgsmål om bl.a. ‘smag’, ‘identitet’, ‘nationalitet’ og ‘køn’, når vi skal diskutere, hvordan musik på den ene side kan bruges til at skabe fællesskaber og sammenhold og på den anden side kan skabe kløfter mellem mennesker.
Herudover vil vi løbende arbejde med studietekniske færdigheder som fx emnevalg, problemformuleringer, skriveproces mm. Det vil desuden være muligt at lave et mindre feltarbejde ifm. projektet.

Undervisningen vil være en blanding af forelæsninger, fællesdiskussioner samt gruppearbejde.
BA-projektkurset er udbudt til BA-studerende på Musik - både på BA-2019 ordningen og på BA-2020 ordningen.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 24
 • Forberedelse (anslået)
 • 311
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamensforberedelse
 • 84
 • I alt
 • 420
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Se studieordning: https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​musikvidenskab/​musikvidenskab_ba_2019
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur