HMVB0162HU Musikvidenskab: BA-projekt kursus: Scener, institutioner og begivenheder i musiklivet

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Musicology: Bachelor's Project:

Uddannelse

Musikvidenskab

Kursusindhold

Formålet med dette 8-ugers BA-projektforløb er at give den studerende et teoretisk og metodisk grundlag til at gennemføre et individuelt eller gruppebaseret bachelorprojekt, der tager afsæt i musiklivet og de aktører, institutioner, scener, begivenheder, interessefelter og problemstillinger, der her er til stede. Centralt i forløbet står studiet af musik som en levet social og kulturel praksis, og de forskellige måder, hvorpå musiklivet organiseres og inddeles. Undervisningen vil tage udgangspunkt i konkrete cases, der kan illustrere, hvordan et projekt kan indkredses, designes og udføres, ligesom studietekniske øvelser ifm. den studerendes eget emnevalg, skriveproces og udarbejdelse af problemformulering og projektdesign vil være en integreret del af forløbet. Desuden vil der blive lagt op til konkret kontakt med aktører eller mindre feltarbejder i det omkringliggende musikliv i det omfang, det er muligt.

 

Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 24
 • Forberedelse (anslået)
 • 311
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamensforberedelse
 • 84
 • I alt
 • 420
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur