HMVB0162GU Musikvidenskab: BA-projekt kursus: Traditionsmusik (i nutidigt perspektiv)

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Musicology: Bachelor's Project:

Uddannelse

Musikvidenskab

Kursusindhold

Gennem studier af musikalske forandringsprocesser og teoretiske undersøgelser af fænomener og begreber som tradition, kulturarv og historie, vil kurset fokusere på de mange musikformer, der forener et nutidigt klangligt perspektiv med tidligere tiders eller fjerne kulturers musik. Fænomenerne ses i den folkelige, såvel som i den klassiske musik, og i de sidste 10 år er opmærksomheden på tradition og klanglige forankring øget, samtidig med at nye muligheder konstant efterprøves. Til dette kommer en vigtig diskussion af appropriation og kulturforvaltning.

 

Kurset giver de studerende en række nye perspektiver på traditionsforvaltning, revival og såkaldt ’heritage production’ og forholder sig samtidigt til den kontemporære anvendelse af musikalske traditioner i en forandret kontekst.

Eksempler kan være modernisering af ældre musik gennem digitale og elektroniske versioneringer, jazzens variationer over folkemusik, sangeres og instrumentalisters nutidige fortolkning af ældre genrer som for eksempel det, der i genreorganisationen Tempi’s forståelse kaldes ’Roots musik.’ (Det gælder for musikere som Myrkur, Víík Band, Afengin m.fl. og Dreamer’s Circus m.fl.)

 

 

Holdundervisning
Forløbet starter med 8 forelæsninger og diskussionsfelter og efterfølges af vejledningsforløb i vekselvirkning mellem besøg på relevante institutioner og andet opsøgende arbejde. Musikantropologisk og populærmusikalske tekster vil udgøre en stor del af læseplanen.
BA-projektkurset er udbudt til BA-studerende på Musik - både på BA-2019 ordningen og på BA-2020 ordningen.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 24
 • Forberedelse (anslået)
 • 311
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamensforberedelse
 • 84
 • I alt
 • 420
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Se studieordning: https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​musikvidenskab/​musikvidenskab_ba_2019
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur