HMVB01614U Musikvidenskab: Gymnasierettet valgfag 2: Sang for gymnasielærere

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Musicology: Selective Subject Aiming at Secondary School Teaching 2

Uddannelse

Musikvidenskab

Kursusindhold

- den studerende skal demonstrere egne sanglige færdigheder og bevidsthed om stemmebrug

- gengive og fastholde en korstemme,der er relevant for den studerendes stemmetype i en lettere, flerstemmig sats
 

Undervisningen foregår som holdundervisning med ca. 12 studerende. Der arbejdes med sangpædagogik i teori og praksis.

Holdundervisning
Gymnasierettet valgfag 2 består af undervisning i Hørelære og brugsklaver, Korledelse, Rotation, og Sang for Gymnasielærer, som tilsammen udgør eksamen på 15 ECTS. Eksamen er knyttet til modulet i Korledelse, derfor er dette modul sat til 0 ECTS.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 16
  • I alt
  • 16
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
0 ECTS
Prøveform
Praktisk mundtlig prøve
Krav til indstilling til eksamen

Se studieordningen: BA 2019-ordn.: https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/musikvidenskab/musikvidenskab_ba_2019, KA sidefag 2019-ordn.: https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/musikvidenskab/musikvidenskab_kasf_2019

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur