HMVB01611U Musikvidenskab: Gymnasierettet Valgfag 2: Korledelse

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Musicology: Selective Subject Aiming at Secondary School Teaching 2

Uddannelse

Musikvidenskab

Kursusindhold

I korledelse undervises du i forskellige indstuderingsmetodikker og elementær direktion ud fra et pensum på 10 korsatser.
Korledelse er holdundervisning og indbefatter både timer med underviser og øvetimer uden underviser.

 

Der undervises i 12 uger i F21.

Holdundervisning
Gymnasierettet Valgfag 2 består af en samlet undervisningspakke i: Hørelære og brugsklaver, Korledelse, Rotation, og Sang for Gymnasielærere. Tilsammen giver det en eksamen på 15 ECTS. Eksamen på 15 ECTS er knyttet til modulet Korledelse.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 36
  • Forberedelse (anslået)
  • 300
  • Eksamensforberedelse
  • 84
  • I alt
  • 420
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Praktisk mundtlig prøve
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se studieordningen.