HMVB01601U Musikvidenskab: Musikvidenskabeligt seminar: Livescenen og musikfestivaler

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Musicology

Uddannelse

Musikvidenskab BA 2012- og 2019 ordn., BA2019 Enkeltstående tilvalgsordn.

Kursusindhold

Igennem de sidste 30 år har festivaler og musikalske mega-events af alle typer fået en stigende betydning for en bred og populær showcasing af musik. Det er et globalt fænomen, men alene i Danmark strækker de mange begivenheder sig året rundt hen over en mængde forskellige stilarter:

Fra rockfestivaler, som Roskilde og North Side, hen over lige så etablerede festivaler for jazz, folk- og worldmusik, opera, partitur- og ny musik til TV transmitterede musikalske konkurrencer som X-faktor og Eurovision. I tillæg er antallet af støtte- eller tribute-koncerter vokset betydeligt. Alle begivenhederne er karakteriseret af betydningen af live-oplevelsen – også selvom den nogen gange reelt set er medieret.

Emnet diskuteres derfor overordnet ud fra den markante præmis at der er sket en voldsom stigning i omsætning og opmærksomhed omkring live-scenen og at dette forhold generelt har kendetegnet musiklivet i Danmark såvel som på den internationale arena siden år 2000. 

På kurset vil vi se på både historiske og samtidige forhold omkring disse fænomener og vi vil undersøge, hvad det er for kvaliteter ved eller antagelser omkring live-musikken, der ligger bag de forskellige formater. I dette arbejde indgår kritiske læsninger af kulturteoretiske tekster og musikvidenskabelig litteratur af relevans for emnet. Desuden vil der blive lagt op til konkret kontakt med aktører. Det kan være gennem gennem besøg på institutioner og koncertsteder eller i mindre feltarbejder i forbindelse med begivenhederne i det omfang, det er muligt.

Forelæsninger
På 4. semester, Almen linje, skal du tilmelde dig og følge begge seminarhold. Der aflægges eksamen i ét undervisningsforløb. Eksamen tæller 15 ECTS.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 84
 • Forelæsninger
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 307
 • Vejledning
 • 1
 • I alt
 • 420
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Se BA2019 studieordningen for nærmere detaljer: https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​musikvidenskab/​musikvidenskab_ba.pdf eller BA2019 Enkeltstående tilvalgsordning: https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​kunsthistorie/​ikk_enkeltst_batv, hvis du er tilvalgsstuderende. Der er forskel på de to eksamensformer.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur