HMVB0159EU  Musikvidenskab: Musikvidenskabeligt emne med analyse 2: Lieder og karakterstykker

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Musicology: Musicology with Musical Analysis

Uddannelse

Musikvidenskab, BA2012 ordn., KA2013 gymnasierettet sidefag

Kursusindhold

Undervisningsforløbet består af to koordinerede kurser, der henholdsvis musikanalytisk og musikhistorisk forfølger to beslægtede musikalske genrer, kunstlieden med klaverakkompagnement og karakterstykket for klaver, fra slutningen af det 18. århundrede til begyndelsen af det 20. århundrede.

Begge genrer repræsenterer en form for musikalsk miniaturekunst, der mere eller mindre udtalt udvikler sig i dialog med store former som symfoni og sonate. Vi vil blandt andet undersøge, hvor meget de to miniatureformer adskiller sig fra hinanden, hvilket også er et spørgsmål om, hvor meget tekstudlægningen betyder for liedens kompositionsteknikker.

De to kurser vil forhåbentlig virke positivt sammen, dels fordi de overvejende beskæftiger sig med den samme musik, dels fordi de gør det på meget forskellige måder. Hvor det teoretisk og analytiske kursus beskæftiger sig med de to genrer fra et kompositionsteknisk og teorihistorisk perspektiv - og vil inddrage forskellige bud på analyser af disse genrer - vil det historiske kursus beskæftige sig med de skiftende æstetiske, litterære og institutionelle kontekster, og bl.a. se på de meget forskellige virkninger fx lieden tiltænkes først som en som et udtryk for 18.tallets folkelighedsidealer, dernæst som en vigtig genre inderlighedskulturen i 19. tallets saloner, og endelig som en del af det moderne koncertsalsrepertoire.Dette kursus forbinder to forskningsinteresser, der for ofte plejes hver for sig. Det gælder på den ene side studiet af arabisk musik, som den er blevet praktiseret i arabisktalende lande siden etableringen af de første moderne institutioner for plejen af denne musik i Mellemøsten i begyndelsen af det 20. århundrede. Og det gælder på den anden side repræsentationen i Vesten af "det arabiske" og af "den arabiske musik" inden for det felt, vi sædvanligvis kalder musikalsk eksotisme.

Kurset tilbyder en grundig indføring i genrefeltet arabisk musik, som det har udviklet sig fra det tidlige 20.århundrede til i dag med hovedvægt på Egypten. Hertil kommer en diskussion af begreberne "orientalisme" og "eksotisme" og studier af repræsentative eksempler på musikalsk eksotisme fra den europæiske romantik til vore dage. Kurset udvikles i nær tilknytning til underviserens igangværende forskningsprojekter i Egypten.

 

Kurset forløber i to parallelle undervisningsforløb, dels i musikhistoriske emner og dels i analyse, med koordination af tilrettelæggelse og indhold. Der undervises 2 timer pr. uge i 14 uger i hvert forløb.
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Krav til indstilling til eksamen

Til eksamen formulerer de studerende et musikvidenskabeligt problemfelt og en problemformulering til en skriftlig opgave, der kombineres med en analysedel. Under hele undervisningsforløbet tilstræbes løbende kommunikation med underviser og de studerende således, at den endelige eksamen bliver en integreret og kombineret besvarelse imellem musikvidenskabelige problemstillinger og musikanalyse.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 84
 • Vejledning
 • 1
 • Forelæsninger
 • 28
 • Praksishold
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 279
 • I alt
 • 420