HMVB0159DU  Musikvidenskab: Musikvidenskabeligt emne med analyse 3: Musikalske maskiner fra avantgarde til rave

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Musicology: Musicology with Musical Analysis: Musical machines from avantgarde to rave

Uddannelse

Musikvidenskab, BA2012 ordn., KA2013 gymnasierettet sidefag

Kursusindhold

Kurset tager sit udgangspunkt i, at maskiner siden midten af det 20. århundrede er blevet et musikalsk udtryksmiddel. Undervisningsforløbet vil historisk kortlægge musikalske maskiners fremkomst i avantgardemiljøer til i dag, hvor teenagere komponerer hits på et soveværelse med en laptop og billige trommemaskiner. Samtidigt vil kurset give den studerende analytiske redskaber til en musik, hvor processer, der ændrer klang, rum, dynamik etc., er de centrale musikalske parametre.

I midten af det 20. århundrede begynder en række komponister at eksperimentere med elektrisk drevne maskiner. I Europa udforskes nye klanglige udfoldelser bl.a. med Karlheinz Stockhausens brug af tonegeneratorer og Pierre Schaeffers eksperimenter med båndoptagere. Ligeledes udforskes en maskinel rytmisk kompleksitet i den amerikanske minimalisme, der eksempelvis kan ses i Steve Reichs båndværker. Fra sit udgangspunkt i et tweedklædt avantgardemiljø breder de musikalske maskiner sig hurtigt til en bred vifte af musikalske genrer - herunder klubmusikken, hvor maskiner i form af lydsystemer gør det muligt at lave musikalske udtryk med en bas, som øret har svært ved at sanse. Samtidigt opstår der i USAs Midtvesten klubgenrene house, electro og techno, hvor især technoen baserer sit musikalske udtryk på de musikalske muligheder, der ligger i at dreje forskellige parametre på en synthesizer. Kurset vil beskæftige sig med, hvordan disse nye musikalske udtryk kan analyseres og ses som et udtryk for en accelererende teknologi og digitalisering i samfundet.

Kurset tilbyder en indføring i elektroniske maskiners historiske fremkomst i vesten fra redskaber i et avantgardemiljø til en grundpræmis for populærmusikalske genrer med fokus på klubmusikken. Hertil vil der arbejdes med at give den studerende metodiske redskaber til at kunne analysere de musikalske parametre i en musik baseret på at ændre elektriske spændinger til musikalske klange.

Kurset forløber i to parallelle undervisningsforløb, dels i musikhistoriske emner og dels i analyse, med koordination af tilrettelæggelse og indhold. Der undervises 2 timer pr. uge i 14 uger i hvert forløb.
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Se BA2012 studieordningen (stud.element HMVB01591E)
Krav til indstilling til eksamen

Til eksamen formulerer de studerende et musikvidenskabeligt problemfelt og en problemformulering til en skriftlig opgave, der kombineres med en analysedel. Under hele undervisningsforløbet tilstræbes løbende kommunikation med underviser og de studerende således, at den endelige eksamen bliver en integreret og kombineret besvarelse imellem musikvidenskabelige problemstillinger og musikanalyse.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 84
 • Vejledning
 • 1
 • Forelæsninger
 • 28
 • Praksishold
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 279
 • I alt
 • 420