HMVB01592U  Musikvidenskab: Musikvidenskabeligt emne med analyse: Carl Nielsen genbesøgt

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Musicology

Uddannelse

Musikvidenskab BA2012 ordn, KA2013 Gymnasierettet sidefagsordning

Kursusindhold

Nielsen har i dag opnået et verdenspublikum især i den angelsaksiske verden, samtidig med at hans produktion af symfonier og danske sange udgør en kerne i den danske nationalforståelse. Dette har han opnået ved at kombinere en tilsyneladende enkelhed med højtudviklet harmonisk og melodisk tænkning, der tager udgangspunkt i romantisk tænkning og som ender i et moderne opgør med denne.

Med afsæt i nye tilgange i forskningsprojektet ’Carl Nielsen – en europæisk komponist’ vil kurset beskæftige sig med Carl Nielsen og hans musik. Kurset består af to parallelle undervisningsforløb, der tager udgangspunkt i hhv. en musikhistorisk og musikanalytisk tilgang til studiet af Nielsen. Musikhistoriedelen vil indlede med en introduktion til forståelsen af Carl Nielsen ud fra forskellige synsvinkler, og derefter fortsætte med tematiske nedslag i hans produktion. Analyseundervisningen vil tage udgangspunkt i eksisterende analyser af Carl Nielsens musik. Da mange af disse analyser afspejler forskellige analyseteknikker fra det 20. århundrede vil kurset få en dobbelt funktion af at være Carl Nielsen- og teori-introduktion. Kurset vil indeholde en kompleksitetsmæssig progression, der fører fra Nielsens enkle sange til hans sene symfonier.

Som forberedelse til kurset skal alle have læst en Carl Nielsen-biografi.

Forelæsninger med tilknyttet analysehold
Kurset kan følges af studerende der er tilmeldt gymnasierettet KA-tilvalg. Det kan IKKE tages som almindeligt KA-tilvalg.
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 307
 • Eksamensforberedelse
 • 84
 • Vejledning
 • 1
 • I alt
 • 420