HMVB01591U Musikvidenskabeligt emne med analyse: Lied-genren - analytisk og historisk

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Musicology: Musicology with Musical Analysis

Uddannelse

Musikvidenskab

Kursusindhold

Undervisningsforløbet består af to koordinerede kurser, der med henholdsvis musikanalytisk og musikhistorisk fokus forfølger lied-genren – med afstikkere til beslægtede former for musikalsk miniaturekunst - fra slutningen af det 18. århundrede til begyndelsen af det 20. århundrede.

De to kurser vil forhåbentlig virke positivt sammen, dels fordi de overvejende beskæftiger sig med den samme musik, dels fordi de gør det på meget forskellige måder. Hvor det teoretisk og analytiske kursus beskæftiger sig med værkerne fra et kompositionsteknisk og teorihistorisk perspektiv - og vil inddrage forskellige bud på analysemetoder - vil det historiske kursus beskæftige sig med de skiftende æstetiske, litterære og institutionelle kontekster og bl.a. se på de meget forskellige virkninger, lieden tiltænkes først som en som et udtryk for 18.-tallets folkelighedsidealer, dernæst som en vigtig genre udtryk for inderlighedskulturen i 19. tallets saloner og endelig som en del af det moderne koncertsalsrepertoire.

Forelæsning og efterfølgende holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 280
  • Eksamensforberedelse
  • 84
  • I alt
  • 420
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Krav til indstilling til eksamen

 

Se studieordningen:

BA 2019-ordningen: https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/musikvidenskab/musikvidenskab_ba_2019

BA 2020-ordningen:

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/musikvidenskab/musikvidenskab_ba.pdf

KA sidefag 2013-ordningen:

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/musikvidenskab/musikvidenskab_kasf_2013

KA sidefag 2019-ordningen:

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/musikvidenskab/musikvidenskab_kasf_2019

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur