HMVB01585U Musikvidenskab: Gymnasierettet valgfag 1: Satslære

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Selective Subject Aiming at Secondary School Teaching 1

Uddannelse

Musikvidenskab BA 2019 ordn., Gymnasierettet KA-tilvalg 2019 ordn..

Kursusindhold

Kurset præsenterer et satsteknisk grundlag for at arrangere og komponere enkle satser for firstemmigt kor. Gennem en række konkrete skriveøvelser arbejder vi os frem mod, at de studerende skal skrive deres egen sats af et omfang på 12-32 takter, som skal indstuderes og opføres med korledelsesholdet. Der er ikke knyttet en grundbog eller anden særlig litteratur til kurset.

Gymnasierettet valgfag 1 består af undervisning i Hørelære og brugsklaver, Korledelse, Rotation, Satslære og Sang for Gymnasielærere. Det giver tilsammen en eksamen på 15 ECTS (HMVB01581E).

Prøveformen forudsætter aktiv undervisningsdeltagelse. Se nærmere i studieordningen under HMVB01581E.
Holdundervisning
Det er vigtigt, at du er forberedt på, at der er afsat et bestemt antal pladser på hver gren og på de kurser, der udgør de enkelte grene. Normalt fordeler de studerendes ønsker sig jævnt, så antallet af pladser passer med antallet af ansøgere. Hvis der er flere ansøgere end pladser på kurset/grenen, anvender fakultetet lodtrækning til at afgøre, hvem der får plads.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 21
 • Holdundervisning
 • 18
 • Undervisningsforberedelse
 • 65
 • Vejledning
 • 1
 • I alt
 • 105
Skriftlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Praktisk mundtlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur