HMVB01585U Musikvidenskab: Gymnasierettet valgfag 1: Satslære

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Selective Subject Aiming at Secondary School Teaching 1

Uddannelse

Musikvidenskab

Kursusindhold

Kurset præsenterer et satsteknisk grundlag for at arrangere og komponere enkle satser for firstemmigt kor. Gennem en række konkrete skriveøvelser arbejder vi os frem mod, at de studerende skal skrive deres egen sats af et omfang på 12-32 takter, som skal indstuderes og opføres med korledelsesholdet. Der er ikke knyttet en grundbog eller anden særlig litteratur til kurset.

Gymnasierettet valgfag 1 består af undervisning i Hørelære og brugsklaver, Korledelse, Rotation, Satslære og Sang for Gymnasielærere. Det giver tilsammen en eksamen på 15 ECTS (HMVB01581E).

Prøveformen forudsætter aktiv undervisningsdeltagelse. Se nærmere i studieordningen under HMVB01581E.
Holdundervisning
Eksamen er knyttet til Gymnasierettet valgfag 1: Korledelse. Dette modul er derfor sat til "0" ECTS.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 18
  • I alt
  • 18
Skriftlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
0 ECTS
Prøveform
Praktisk mundtlig prøve
Krav til indstilling til eksamen

Se studieordningen: BA 2019-ordn.: https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/musikvidenskab/musikvidenskab_ba_2019, KA sidefag 2019-ordn.: https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/musikvidenskab/musikvidenskab_kasf_2019

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur