HMVB01584U Musikvidenskab: Gymnasierettet valgfag 1: Sang for gymnasielærere

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Musicology: Selective Subject Aiming at Secondary School Teaching 1

Uddannelse

Musikvidenskab BA 2019-ordn, BA sidefag 2019-ordn, KA sidefag 2019-ordn.

Kursusindhold

• den studerende skaldemonstrere egne sanglige færdigheder og bevidsthed om stemmebrug

gengive og fastholde en korstemme,der er relevant for den studerendes stemmetype i en lettere, flerstemmig sats

Holdundervisning
Gymnasierettet valgfag 1 består af undervisning i Hørelære og brugsklaver, Korledelse, Rotation, Satslære og Sang for Gymnasielærer. Det giver tilsammen en eksamen på 15 ECTS (HMVB01581E).
Det er vigtigt, at du er forberedt på, at der er afsat et bestemt antal pladser på hver gren og på de kurser, der udgør de enkelte grene. Normalt fordeler de studerendes ønsker sig jævnt, så antallet af pladser passer med antallet af ansøgere. Hvis der er flere ansøgere end pladser på kurset/grenen, anvender fakultetet lodtrækning til at afgøre, hvem der får plads.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 4
 • Forberedelse (anslået)
 • 37
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamensforberedelse
 • 10,5
 • I alt
 • 52,5
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
0 ECTS
Prøveform
Praktisk mundtlig prøve
Krav til indstilling til eksamen

Gymnasierettet valgfag er del op i flere undervisningsforløb. I dette modul fremgår det, at det fylder 0 ECTS. Under de resterende moduler til Gymnasierettet valgfag 1 vil der også stå "0" ECTS, bortset fra Gymnasierettet Valgfag 1: Korledelse, hvor eksamen på 15 ECTS samlet er knyttet til.

Censurform
Ingen ekstern censur