HMVB01582U  Musikvidenskab: Gymnasierettet valgfag 1: Korledelse

Årgang 2018/2019
Uddannelse

Musikvidenskab BA 2012 ordn., Gymnasierettet KA-tilvalg 2013 ordn..

Kursusindhold

Korledelse er holdundervisning, hvor der undervises i elementær kormetodik og direktion.

Undervisningen omfatter både timer med instruktion fra underviserens side og timer, hvor de studerende selv øver.
 

Materialet der arbejdes med er lettere korsatser, samt de studerendes egne satser fra "Gymnasierettet valgfag 1: Satslære".

Gymnasierettet valgfag 1 består af undervisning i Hørelære og brugsklaver, Korledelse, Rotation, Satslære og Sang for Gymnasielærer. Tilsammen udgør de forløb en eksamen svarende til 15 ECTS (HMVB01581E).

 

Holdundervisning
Det er vigtigt, at du er forberedt på, at der er afsat et bestemt antal pladser på hver gren og på de kurser, der udgør de enkelte grene. Normalt fordeler de studerendes ønsker sig jævnt, så antallet af pladser passer med antallet af ansøgere. Hvis der er flere ansøgere end pladser på kurset/grenen, anvender fakultetet lodtrækning til at afgøre, hvem der får plads.
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Praktisk mundtlig prøve
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Undervisningsforberedelse
 • 11
 • Eksamensforberedelse
 • 10,5
 • Vejledning
 • 1
 • I alt
 • 64,5