HMVB01581U Musikvidenskab: Gymnasierettet valgfag 1: Hørelære/brugsklaver

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Musicology: Selective Subject Aiming at Secondary School Teaching 1

Uddannelse

Musikvidenskab: BA 2019-ordningen., BA sidefag 2019-ordn., KA sidefag 2019-ordn.

Kursusindhold

På 3. semester udvides visebecifringsrepertoiret, så også elementær jazz-harmonik indgår. Man arbejder praktisk-analytisk med reduktion af klaverakkompagnementssatser. I denne proces indgår også  transponering af specielt prægnante passager. Man beskæftiger sig med 4-stemmigt korpartitur, analyserer det og spiller mellemstemmerne med becifring for sluttelig at kunne gengive hele partituret. De tidligere semestres overvejende skriftlige øvelser i funktionsharmonik udvides til  en egentlig mundtlig auditiv analyse. Det rytmiske område udvides med adagiorytmer og skæve taktarter. 

3. semester afsluttes med en prøve, som nøje beskrives i kompendiet.

 

Der foreligger et kompendium: "Hørelære og Brugsklaver. Gymnasierettet valgfag 1 (3. semester)"

Holdundervisning
Gymnasierettet valgfag 1 består af undervisning i Hørelære og brugsklaver, Korledelse, Rotation, Satslære og Sang for Gymnasielærer. Det giver tilsammen en eksamen på 15 ECTS (HMVB01581E).
Det er vigtigt, at du er forberedt på, at der er afsat et bestemt antal pladser på hver gren og på de kurser, der udgør de enkelte grene. Normalt fordeler de studerendes ønsker sig jævnt, så antallet af pladser passer med antallet af ansøgere. Hvis der er flere ansøgere end pladser på kurset/grenen, anvender fakultetet lodtrækning til at afgøre, hvem der får plads.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 24
 • Forberedelse (anslået)
 • 17
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamensforberedelse
 • 10,5
 • I alt
 • 52,5
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
0 ECTS
Prøveform
Praktisk mundtlig prøve
Se den pågældende studieordning (enten BA 2019-ordning eller BA sidefag 2019-ordning eller KA sidefag 2019-ordningen).
https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​musikvidenskab/​
Krav til indstilling til eksamen

Gymnasierettet valgfag er del op i flere undervisningsforløb. I dette modul fremgår det, at det fylder 0 ECTS. Under de resterende moduler til Gymnasierettet valgfag 1 vil der også stå "0" ECTS, bortset fra Gymnasierettet Valgfag 1: Korledelse, hvor eksamen på 15 ECTS samlet er knyttet til.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Censurform
Ingen ekstern censur