HMVB0157CU  Musikvidenskab: Musikvidenskab med performance: Beatles Rebooted

Årgang 2018/2019
Uddannelse

Musikvidenskab, BA2012 studieordning

Kursusindhold

Som et musikvidenskabeligt fænomen peger The Beatles direkte på en række centrale problemstillinger i populærmusikstudier: Hvordan forhandles genrer og hvad er det der afgør om noget bliver defineret som ’mainstream’ eller ’modkultur’? Hvilken betydning har den teknologiske udvikling for ’live’-koncerter og studieproduktion? Hvordan kan køn, seksualitet, etnicitet og race have betydning og hvornår kan man tale om kulturel appropriation? På hvilke måder kan en sang fungere som en form for historiografi fordi en ’cover’-version ændrer betydningen af oplægget? Og hvordan forhandles gruppers og komponisters ‘vigtighed’ i forhold til fænomener som ’kulturarv’, ’kanonisering’ og ’den homogeniserende historiefortælling’?

Undervisningen frem til efterårsferien vil være struktureret således, at vi i de enkelte uger forbinder en af de ovennævnte problemstillinger med en praksisdimension, med fokus på hvordan man kan formidle kritiske indsigter i musikalske forhold omkring The Beatles med inddragelse af egen vokal og/eller instrumental performance. Det kommer blandt andet til at handle om Beatle-boots, Timothy Leary og Flower Power; om Shea Stadium, George Martin og ’backmasking’; om ‘Screamscapes’, Ravi Shankar og Jacksonville; om Paul McCartneys ”Long Tall Sally”, Aretha Franklins ”Eleanor Rigby” og Across the Universe (2007); om Abbey Road plugins, The Analogues og MA i Beatles ved Liverpool Hope University.

I tiden efter efterårsferien fastlægges de studerendes selvvalgte Beatles-problemstillinger med tilhørende selvvalgte bibliografier og performances, og undervisningen tilrettelægges med henblik på at træne de studerende i mundtlig formidling af indsigter i musikalske forhold omkring ’The Fab Four’ med inddragelse af egen performance.

Som en introduktion til genstandsfeltet anbefales det at orientere sig i Ian Inglis’ bog The Beatles: Icons of Pop Music. Bristol: Equinox Publishing, 2017 og/eller Tom O’Dells dokumentarfilm How The Beatles Changed the World, Symettrica Entertainment, 2017, som pt. kan ses på Netflix.

Der afsluttes med en mundtlig eksamen, hvor den studerende under vejledning har valgt et problemfelt og fået godkendt en problemformulering, der diskuterer et tema inden for feltet. Eksamen former sig som en mundtlig fremlæggelse af et musikvidenskabeligt spørgsmål, hvori den indstuderede eller producerede ’Beatles-musik’ indgår som eksempler eller led i argumentationen.
Forelæsninger og praksisundervisning
Forelæsninger: 3 timer pr. uge i 14 uger v/Inger Damsholt
Praksisundervisning:
Sang: 1 time pr. uge i 14 uger v/Britt Hein
Sammenspil: 2 timer pr. uge i 14 uger v/Henrik Raabo
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Praktisk mundtlig prøve
Se BA2012 studieordningen for nærmere beskrivelse af eksamen HMVB01571E: http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​musikvidenskab/​musikvidenskab_ba.pdf
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Eksamensforberedelse
 • 84
 • Vejledning
 • 1
 • Praksishold
 • 42
 • Undervisningsforberedelse
 • 251
 • I alt
 • 420