HMVB01551U  Hørelære og praktisk satsforståelse 2: Korsang/ruskor

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Musicology

Uddannelse

Musikvidenskab BA2012 ordn., BA2013 gymnasierettet sidefagsordn.

Kursusindhold

Ruskor er en del af det samlede undervisningsforløb, der hører under Hørelære og praktisk satsforståelse 2.

Holdundervisning
Kurset kan ikke tages som almindeligt enkeltstående BA-tilvalg. Kurset er en del af den gymnasierettede BA-tilvalgspakke.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Praktisk mundtlig prøve
Hørelære og praktisk satsforståelse 2 giver sammenlagt 7,5 ECTS

Der skal opnås aktiv undervisningsdeltagelse.
Censurform
Ingen ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 30
 • Undervisningsforberedelse
 • 3,6
 • Eksamensforberedelse
 • 8,4
 • Vejledning
 • 1
 • I alt
 • 43,0