HMVB01536U  Musikvidenskab: Populærmusikstudier

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Popular Music Studies

Uddannelse

Musikvidenskab BA2012 studieordning, BA2013 gymnasierettet sidefagsordning, Enkeltstående BA-tilvalgsordning 2007.

Kursusindhold

Undervisningen består af to parallelle undervisningsforløb, et i musikalsk antropologi og et i populærmusikstudier.

Undervisningen foregår som en kombination af forelæsninger og seminarundervisning. På seminarerne arbejder de studerende aktivt og selvstændigt med stoffet.

Modulet giver den studerende viden om og forståelse af centrale problemfelter og fagtraditioner inden for musiketnologi/musikalsk antropologi og populærmusikstudier; færdigheder i at arbejde metodisk og kritisk med problemstillinger og genstandsfelter inden for musikalsk antropologi og populærmusikstudier; kompetencer i at opnå indsigt i, diskutere og formidle viden om populærmusik og musikalsk antropologi på akademisk niveau.

Kombination af forelæsninger og seminarhold
Kurset udbydes også som almindeligt BA-tilvalg (sammen med Musikalsk antropologi). Det er også en del af det gymnasierettede BA-tilvalg.
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Se studieordningen
Krav til indstilling til eksamen

Bemærk at eksamen på i alt 15 ECTS aflægges samlet i fagene Musikalsk Antropologi og Populærmusikstudier.

Censurform
Ingen ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 24
 • Undervisningsforberedelse
 • 145
 • Eksamensforberedelse
 • 40
 • Vejledning
 • 1
 • I alt
 • 210