HMVB01525U  Musikvidenskab: Hørelære og praktisk satsforståelse 1: Soloklaver

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Musicology: Ear Training and Performance Skills 1

Uddannelse

Musikvidenskab BA 2019, BA-gymnasierettet sidefag 2019

Kursusindhold

Der arbejdes med forskellige værker og komponister fortrinsvis inden for det klassiske repertoire med fokus på udtryk, teknik og klang. Der vælges repertoire i første time ud fra elevens niveau, men der må meget gerne spilles et indstuderet selvvalgt klaverstykke for at vurdere sværhedsgraden af det nye stykke, der skal indstuderes.

Undervisningstidspunkt aftales indbyrdes mellem studerende og underviser.

For at blive optaget på det gymnasierettede tilvalg i Musikvidenskab, skal man bestå adgangsprøven. Læs mere på følgende link: http:/​/​studier.ku.dk/​bachelor/​musikvidenskab/​adgangskrav-og-optagelse/​optagelsesproeve/​
Soloundervisning
8 uger á 8 halve lektioner pr. semester
Undervisningen i Hørelære og praktisk satsforståelse 1 består af fire elementer: Hørelære og brugsklaver, sanghold, soloklaver og korsang som tilsammen giver en eksamen på 7,5 ECTS.
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
 • Kategori
 • Timer
 • Praktiske øvelser
 • 4
 • Undervisningsforberedelse
 • 37
 • Eksamensforberedelse
 • 10,5
 • Vejledning
 • 1
 • I alt
 • 52,5