HMVB01523U Musikvidenskab: Hørelære og praktisk satsforståelse 1: Sanghold

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Musicology: Ear Training and Performance Skills 1

Uddannelse

Musikvidenskab BA 2019, BA-gymnasierettet sidefag 2019

Kursusindhold

Velkommen til kurset Stemmen som Instrument.

Kurset foregår ved holdundervisning med ca. 12 deltagere og vil blive afholdt over 8 gange á 45 minutter.  

 

 

For at blive optaget på det gymnasierettede tilvalg i Musikvidenskab, skal man bestå adgangsprøven. Læs mere på følgende link: http:/​/​studier.ku.dk/​bachelor/​musikvidenskab/​adgangskrav-og-optagelse/​optagelsesproeve/​
Holdundervisning
Undervisningen i Hørelære og praktisk satsforståelse 1 består af fire elementer: Hørelære og brugsklaver, sanghold, soloklaver og korsang som tilsammen giver en eksamen på 7,5 ECTS.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 10,5
 • Holdundervisning
 • 8
 • Undervisningsforberedelse
 • 33
 • Vejledning
 • 1
 • I alt
 • 52,5
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Aktiv undervisningsdeltagelse. Se studieordningen for yderligere oplysninger: http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​musikvidenskab/​musikvidenskab_ba.pdf