HMVB01511U  Musikvidenskab: Analyse og musikteori 1: Analyse

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Musicology: Musical Analysis and Music Theory 1

Uddannelse

Musikvidenskab BA 2012, BA-gymnasierettet sidefag 2013 ordning.

Kursusindhold

Undervisningen består af holdundervisning, hvor der i starten arbejdes intensivt med introduktion af musikalske grundbegreber. I holdundervisningen indgår løbende arbejde med satsanalyse, herunder bundne skriveøvelser.

Der arbejdes med

- relevant musikalsk terminologi, analytiske symboler og nodelæsning

- nodebilleder fra et bredt repertoire, herunder sammenhænge mellem satsbillede og klanglig realisering

- forskellige tilgange til analyse af musik samt valg af analysemetode

- kortere analyseøvelser ud fra et defineret oplæg

 

 

Bestået adgangsprøve for BA-gymnasierettet tilvalg
Forelæsning
Kurset Analyse (3,75 ECTS) og Satslære (3,75 ECTS) på 1. semester giver tilsammen en eksamen på 7,5 ECTS.
Skriftlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
3,7 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktiv undervisningsdeltagelse - se studieordningen for nærmere detaljer.
Både analyse og satslæreforløbet skal være bestået for eksamen bliver bedømt bestået.
 

Censurform
Ingen ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 24
 • Undervisningsforberedelse
 • 59
 • Eksamensforberedelse
 • 21
 • Vejledning
 • 1
 • I alt
 • 105