HMVB00718U Musikvidenskab: Musikvidenskabeligt emne med performance og produktion: Emne 2

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Musicological Topic with Performance and Production

Uddannelse

Musikvidenskab

Kursusindhold

Kommer....

Undervisningen foregår som en afveksling mellem forelæsninger, projektarbejde og praktisk undervisning i performance og/eller produktion.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse (anslået)
  • 294
  • Eksamen
  • 84
  • I alt
  • 420
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Prøveformsdetaljer
Se studieordningen: BA 2020-ordningen: https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​musikvidenskab/​musikvidenskab_ba.pdf
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur