HMVB00682U Musikvidenskabeligt emne med analyse 2: Carl Nielsen – folkelighed og radikalitet

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Musicology: Musicology with Musical Analysis

Uddannelse

Musikvidenskab

Kursusindhold

Fællessange, den danske sang, højskolesang på den ene side, store symfonier og avanceret instrumentalmusik på den anden side. Carl Nielsen produktion spænder vidt og er blevet en kerne i den danske musikalske selvforståelse. Samtidig er den efterhånden kendt over hele verden. Hvordan hænger det enkle og det komplicerede sammen? Hvordan kobles musik til national identitet? Hvad gør en sang egnet til fællessang? Hvad har hans musik betydet? Hvordan kan den bruges og få ny betydning i dag?

Med afsæt i nye tilgange i forskningsprojektet ’Carl Nielsen – en europæisk komponist’ vil kurset beskæftige sig med Carl Nielsen og hans musik. Kurset består af to parallelle undervisningsforløb, der tager udgangspunkt i hhv. en musikhistorisk og musikanalytisk tilgang til studiet af Nielsen. Musikhistoriedelen vil indlede med en introduktion til forståelsen af Carl Nielsen ud fra forskellige synsvinkler, og derefter fortsætte med tematiske nedslag i hans produktion. Analyseundervisningen vil tage udgangspunkt i eksisterende analyser af Carl Nielsens musik. Da mange af disse analyser afspejler forskellige analyseteknikker fra det 20. århundrede vil kurset få en dobbelt funktion af at være Carl Nielsen- og teori-introduktion. Kurset vil indeholde en kompleksitetsmæssig progression, der fører fra Nielsens enkle sange til hans sene symfonier.

Som forberedelse til kurset skal alle have læst en Carl Nielsen-biografi efter eget valg.

Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 279
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamensforberedelse
 • 84
 • I alt
 • 420
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Se studieordningen BA 2020-ordningen:
https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​musikvidenskab/​musikvidenskab_ba.pdf
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur