HMVB00682U Musikvidenskabeligt emne med analyse: Symfonisk filmmusik

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Musicology: Musicology with Musical Analysis

Uddannelse

Musikvidenskab

Kursusindhold

Kurset vil tage udgangspunkt i den symfoniske filmmusiktradition i 1930-60’rnes Hollywood – en tradition som vi vil undersøge både analytisk og historisk. I denne tradition fylder underlægningsmusikken gerne rigtig meget, og den trækker ofte på en række stilistiske og tekniske virkemidler med rod i den sene 19. århundredes og tidlige 20. århundredes (’senromantiske’) symfoniske og musikdramatiske repertoirer – typisk blandet med mere aktuelle populærmusikalske elementer, ikke mindst jazz.

 

Det er desuden en tradition hvor underlægningsmusikken ofte gør udstrakt brug af ’ledemotiver’ og hvor harmonikken også er en vigtig faktor i tilrettelæggelsen af det dramatiske og emotionelle udtryk. Vi vil beskæftige os med hvad alt dette indebærer, teknisk, æstetisk og historisk, og hvordan vi kan forholde os analytisk til filmmusikken og dens rolle i forhold til filmenes øvrige udtryksmidler og tematikker. Så når vi analyserer filmmusik er det med andre ord ikke kun de rent musikalske aspekter (som fx motiver og harmonik) der er i fokus, men nok så vigtigt hele den komplekse, audiovisuelle, narrative helhed som musikken er en del af.

 

Udgangspunktet er altså at etablere en grundlæggende forståelse af det ’klassiske’ Hollywood og de filmmusikalske konventioner der knytter sig hertil, men undervejs vil vi også kaste et blik bagud, mod stumfilmsæraen, og dernæst ikke mindst undersøge hvordan mange nyere film (fra ca. 1970’rne og frem til i dag) relaterer sig til den klassiske Hollywood-tradition, hvor fx ’ledemotiver’ igen ofte spiller en relativt stor rolle (Star Wars, Ringenes Herre m.m.). Vi vil også se på ikke-ledemotiviske strategier, og på filmmusik der på anden vis repræsenterer strategier der adskiller sig grundlæggende fra klassisk Hollywood.

 

Regn med at I skal se, lytte og forholde jer kritisk, undersøgende og analytisk til ca. en film om ugen. I det omfang det er muligt bliver der tale om film der er frit tilgængelige på nettet, og/eller som kan lånes gratis på Filmstriben eller andre steder. I må dog også regne med visse udgifter til leje eller køb af film, eller evt. til abonnement på streamingstjenester.

Undervisningen vil forløbe som to parallelle og tæt koordinerede spor, hvor det ene vil have et historisk og teoretisk fokus, mens vi i det andet vil beskæftige os analytisk med en række konkrete film.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 279
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamensforberedelse
 • 84
 • I alt
 • 420
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur