HMVB00673U Musikvidenskab: Praktiske discipliner 2: Sang

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Musicology: Performance Skills 2

Uddannelse

Musikvidenskab

Kursusindhold

Undervisningen er struktureret som fire parallelle forløb med undervisning i henholdsvis hørelære/brugsklaver, sang, korledelse samt rotation og lydproduktion.

Sang

Gennem øvelsesarbejde og udvalgte sange skabes en fundamental bevidsthed om og en beherskelse af egen sangstemme. Forskellige sangteoretiske temaer gennemgås og de studerende udfører de dertil hørende praktiske øvelser.

Sang

Udvalgt litteratur samt gennemgåede sangøvelser.

- Sang: Der veksles mellem soloundervisning og holdundervisning på 3 hold i Korsalen
Arbejdsbelastning 10 ECTS (280 arbejdstimer – inklusiv undervisning, forberedelse og eksamen).
Undervisningen er struktureret som fire parallelle forløb med undervisning i henholdsvis hørelære/​brugsklaver, sang, korledelse samt lydproduktion og rotation. Den samlede eksamen på 10 ECTS er knyttet til PD2 Korledelse, derfor er Sang sat til "0" ECTS.
 • Kategori
 • Timer
 • Praktiske øvelser
 • 6
 • I alt
 • 6
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Feedback fra underviser og medstuderende fylder en stor del af undervisningen. Således får alle både individuelt og kollektivt feedback på konkret præstation, foruden at alle bliver fortrolige med at give og modtage feedback.

Point
0 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Kurset afsluttes med en praktisk prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse. Den praktiske prøve, der bedømmes efter 7-trins-skalaen, varer 10 minutter inkl. votering og består af:

 • Fremførelse af en godkendt selvvalgt becifringsbaseret klaverakkompagnementssats med enkle grooves til en sang sunget af medbragt sanger.
 • Fremførelse af en godkendt selvvalgt solosang til akkompagnement af medbragt akkompagnatør.

 

Den aktive undervisningsdeltagelse, der kun er gyldig i den eksamenstermin, hvor den er registreret, består af følgende:

 • Mindst 80% deltagelse i undervisningen i hver af disciplinerne hørelære/brugsklaver, korsang samt rotation og lydproduktion. Den studerende må ikke udeblive fra mere end 1 sololektion og 1 holdlektion i sang i løbet af semesteret.
 • 5 aktiviteter, der udføres på et tidspunkt fastlagt af underviserne ved semesterets start: En i hørelære, to i brugsklaver, en i korledelse og en i lydproduktion og rotation. En aktivitet, som ikke godkendes, kan genfremføres igen inden en frist, der fastsættes af underviseren. Kan genfremførelsen heller ikke godkendes, anses den aktive undervisningsdeltagelse for ikke godkendt.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Den samlede praktiske prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse skal demonstrere at den studerende har:

 

Viden om og forståelse af

 • et varieret udvalg af enstemmige og flerstemmige vokal- og instrumentalsatser inden for et dansk og internationalt repertoire

 

Færdigheder i at

 • anvende hørelærefærdigheder til korrektion af flerstemmig sang og forespille kor- og instrumentalstemmer samt spille forberedte becifringsbaserede akkompagnementssatser med enkle grooves
 • synge forberedte akkompagnerede sange og demonstrere en fundamental bevidsthed om og en beherskelse af egen sangstemme
 • indstudere en lettere korsats for SATB samt lede den med adækvat slagteknik
 • udføre alle roller i sammenspilsarrangementer (inklusiv live electronics) samt anvende elementær tegngivning og håndtere delopgaver i sammenspilsledelse

 

Kompetencer til at

 • indstudere kor- og instrumentalstemmer i kor- og sammenspilssammenhænge.

 

Hvis man som studerende ikke får godkendt sin aktive undervisningsdeltagelse kan man indstille sig til reeksamen og gå til prøve ved ikke godkendt aktiv undervisningsdeltagelse ( se studieordningen).