HMVB00649U Musikvidenskab Praktiske discipliner 1: Rotation og lydproduktion

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Musicology: Performance Skills 1

Uddannelse

Musikvidenskab

Kursusindhold

Undervisningen i Praktiske Discipliner 1 er struktureret som fire parallelle forløb med undervisning i henholdsvis hørelære/brugsklaver, sang, korsang samt lydproduktion og rotation.

I 6 ud af 12 undervisningsgange undervises der i lydproduktion (Ableton Live). Her fokuseres der på programmets opbygning samt grundlæggende produktion af lyde, loops og rytmer. I de øvrige 6 ud af 12 undervisningsgange undervises der i rotationssammenspil, der er en blanding af instrumental-undervisning og sammenspilsinstruktion hvor de studerende roterer på de instrument- og vokalroller, som en sats består af. Lydproduktion (Ableton Live) indgår her både som pædagogisk redskab og som en kreativ del af rotationsinstrumentariet.

Minikompendium: Ableton - Live

Pagsberg og Schultz: Sammenspilsbogen: Spil i Flow. Systime, 2012

Pagsberg og Raabo; Rytmisk Musikledelse:Metoder og Værktøjer. Wilhelm Hansen, 2013

For at blive optaget på det BA sidefag i Musikvidenskab, skal man bestå adgangsprøven.
Holdundervisning på 6 hold i hhv. rytmisk sal og computerlaboratoriet.
Undervisningen er struktureret som fire parallelle forløb med undervisning i henholdsvis hørelære/​brugsklaver, sang, korsang samt lydproduktion og rotation. Den samlede eksamen på 10 ECTS er knyttet til PD1 Korsang, derfor er Rotation og Lydproduktion sat til "0" ECTS.
  • Kategori
  • Timer
  • Praktiske øvelser
  • 24
  • I alt
  • 24
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Feedback fra underviser og medstuderende fylder en stor del af undervisningen. Således får alle både individuelt og kollektivt feedback på konkret præstation, foruden at alle bliver fortrolige med at give og modtage feedback.

Point
0 ECTS
Prøveform
Andet
Prøveformsdetaljer
Se studieordningen: BA 2020-ordn: https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​musikvidenskab/​musikvidenskab_ba.pdf, BA sidefag 2020-ordn: https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​musikvidenskab/​musikvidenskab_basf
Krav til indstilling til eksamen

Kurset Praktiske Discipliner 1 afsluttes med en praktisk prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse. Den praktiske prøve, der bedømmes bestået/ikke bestået, varer 10 minutter inkl. votering og består af to ting:

  • Fremførelse af en godkendt selvvalgt becifringsbaseret klaverakkompagnementssats til en sang sunget af medbragt sanger.
  • Fremførelse af en godkendt selvvalgt solosang til akkompagnement af medbragt akkompagnatør.

 

Den aktive undervisningsdeltagelse, der kun er gyldig i den eksamens-termin, hvor den er registreret, består af følgende:

  • Mindst 80% deltagelse i undervisningen i hver af disciplinerne hørelære/brugsklaver, korsang samt rotation og lydproduktion. Den studerende må ikke udeblive fra mere end 1 sololektion og 1 holdlektion i sang i løbet af semesteret.
  • 5 aktiviteter, der udføres på et tidspunkt fastlagt af underviserne ved semesterets start: En i hørelære, en i brugsklaver, en i korsang, en i lydproduktion og en i rotation. En aktivitet, som ikke godkendes, kan genfremføres igen inden en frist, der fastsættes af underviseren. Kan genfremførelsen heller ikke godkendes, anses den aktive undervisningsdeltagelse for ikke godkendt.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur