HMVB00647U Musikvidenskab Praktiske discipliner 1: Hørelære/brugsklaver

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Musicology: Performance Skill 1

Uddannelse

Musikvidenskab

Kursusindhold

Praktiske discipliner 1: Undervisningen er struktureret som fire parallelle forløb med undervisning i henholdsvis hørelære/brugsklaver, sang, korsang samt lydproduktion og rotation

 

Hørelære/brugsklaver

Der arbejdes med udvikling af gehør samt elementære praktisk-musikalske færdigheder: Rytmelæsning med taktering, melodilæsning med anvendelse af solmisation, akkordhøring i form af auditiv funktionsharmonisk analyse (AHA), diktat, becifrings-, node-, kadence- og partiturspil, transponering, kombinationsøvelser, grooves, imitation og improvisation.

Hørelære/brugsklaver

Kompendie

For at blive optaget på det BA sidefag i Musikvidenskab, skal man bestå adgangsprøven.
Hørelære/​brugsklaver: Holdundervisningen på 4 hold i klaverlaboratorier.
Kurset afsluttes med en praktisk prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse. Den praktiske prøve, der bedømmes bestået/ikke bestået, varer 10 minutter inkl. votering og består af to ting:
- Fremførelse af en godkendt selvvalgt becifringsbaseret klaverakkompagnementssats til en sang sunget af medbragt sanger.
- Fremførelse af en godkendt selvvalgt solosang til akkompagnement af medbragt akkompagnatør.
Undervisningen er struktureret som fire parallelle forløb med undervisning i henholdsvis hørelære/​brugsklaver, sang, korsang samt lydproduktion og rotation. Den samlede eksamen på 10 ECTS er knyttet til PD1 Korsang, derfor er Hørelære/​brugsklaver sat til "0" ECTS.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 24
  • I alt
  • 24
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Feedback fra underviser og medstuderende fylder en stor del af undervisningen. Således får alle både individuelt og kollektivt feedback på konkret præstation, foruden at alle bliver fortrolige med at give og modtage feedback.

Point
0 ECTS
Prøveform
Andet
Prøveformsdetaljer
Se studieordningen: BA 2020-ordn: https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​musikvidenskab/​musikvidenskab_ba.pdf, BA sidefag 2020-ordn: https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​musikvidenskab/​musikvidenskab_basf
Krav til indstilling til eksamen

Den aktive undervisningsdeltagelse, der kun er gyldig i den eksamens-termin, hvor den er registreret, består af følgende:

  • Mindst 80% deltagelse i undervisningen i hver af disciplinerne hørelære/brugsklaver, korsang samt rotation og lydproduktion. Den studerende må ikke udeblive fra mere end 1 sololektion og 1 holdlektion i sang i løbet af semesteret.
  • 5 aktiviteter, der udføres på et tidspunkt fastlagt af underviserne ved semesterets start: En i hørelære, en i brugsklaver, en i korsang, en i lydproduktion og en i rotation. En aktivitet, som ikke godkendes, kan genfremføres igen inden en frist, der fastsættes af underviseren. Kan genfremførelsen heller ikke godkendes, anses den aktive undervisningsdeltagelse for ikke godkendt.

 

Se mere information om den samlede eksamen i Praktiske discipliner under PD1 Korsang.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt