HMVB00646U Musikvidenskab Praktiske discipliner 1: Solosang

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Musicology: Performance Skills 1

Uddannelse

Musikvidenskab

Kursusindhold

Undervisningen i Praktiske Discipliner 1 er struktureret som fire parallelle forløb med undervisning i henholdsvis hørelære/brugsklaver, sang, korsang samt lydproduktion og rotation.

  • Sang: Der veksles mellem soloundervisning og holdundervisning på 3 hold i Korsalen

Sang

Minikompendium: Stemmen som instrument

Kompendium: Udvalgte sange

For at blive optaget på det BA sidefag i Musikvidenskab, skal man bestå adgangsprøven.
Soloundervisning
Undervisningen er struktureret som fire parallelle forløb med undervisning i henholdsvis hørelære/​brugsklaver, sang, korsang samt lydproduktion og rotation. Den samlede eksamen på 10 ECTS er knyttet til PD1 Korsang, derfor er Solosang sat til "0" ECTS.
  • Kategori
  • Timer
  • Praktiske øvelser
  • 3
  • I alt
  • 3
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
0 ECTS
Prøveform
Andet
Prøveformsdetaljer
Se studieordningen: BA 2020-ordn: https:/​​​/​​​hum.ku.dk/​​​uddannelser/​​​aktuelle_studieordninger/​​​musikvidenskab/​​​musikvidenskab_ba.pdf, BA sidefag 2020-ordn: https:/​​​/​​​hum.ku.dk/​​​uddannelser/​​​aktuelle_studieordninger/​​​musikvidenskab/​​​musikvidenskab_basf
Krav til indstilling til eksamen

Kurset afsluttes med en praktisk prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse. Den praktiske prøve, der bedømmes bestået/ikke

  • Fremførelse af en godkendt selvvalgt solosang til akkompagnement af medbragt akkompagnatør.

Den aktive undervisningsdeltagelse, der kun er gyldig i den eksamens-termin, hvor den er registreret, består af følgende:

  • Mindst 80% deltagelse i undervisningen i hver af disciplinerne hørelære/brugsklaver, korsang samt rotation og lydproduktion. Den studerende må ikke udeblive fra mere end 1 sololektion og 1 holdlektion i sang i løbet af semesteret.
  • 5 aktiviteter, der udføres på et tidspunkt fastlagt af underviserne ved semesterets start: En i hørelære, en i brugsklaver, en i korsang, en i lydproduktion og en i rotation. En aktivitet, som ikke godkendes, kan genfremføres igen inden en frist, der fastsættes af underviseren. Kan genfremførelsen heller ikke godkendes, anses den aktive undervisningsdeltagelse for ikke godkendt.

 

Se mere information om eksamen under Praktiske Discipliner 1 under Praktiske Discipliner 1: Korsang

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Censurform
Ingen ekstern censur