HMVB00633U Musikvidenskab: Analyse og satslære 1: Satslære

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Musicology: Music Analyses and Harmony 1

Uddannelse

Musikvidenskab

Kursusindhold

Undervisningen består af holdundervisning, hvor der i starten arbejdes intensivt med introduktion af musikalske grundbegreber. I holdundervisningen indgår løbende arbejde med satsanalyse, herunder bundne skriveøvelser.

Der arbejdes med

- relevant musikalsk terminologi, analytiske symboler og nodelæsning

- nodebilleder fra et bredt repertoire, herunder sammenhænge mellem satsbillede og klanglig realisering

- forskellige tilgange til analyse af musik samt valg af analysemetode

- kortere analyseøvelser ud fra et defineret oplæg

Du skal have bestået Adgangsprøven på Musikvidenskab samt førsteårsprøven for at kunne følge BA sidefag på på Musikvidenskab.
Undervisningen foregår som holdundervisning i et parallelt forløb mellem analyse og satslære, hvor der indgår øvelser og hjemmeopgaver.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • Forberedelse (anslået)
  • 84
  • Eksamen
  • 28
  • I alt
  • 140
Individuel
Kollektiv
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Prøveformsdetaljer
Se studieordningerne:
BA 2020-ordn: https:/​​/​​hum.ku.dk/​​uddannelser/​​aktuelle_studieordninger/​​musikvidenskab/​​musikvidenskab_ba.pdf eller BA sidefag 2020: https:/​​/​​hum.ku.dk/​​uddannelser/​​aktuelle_studieordninger/​​musikvidenskab/​​musikvidenskab_basf
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Både analyse og satslæreforløbet skal være bestået for eksamen bliver bedømt bestået.

Analyse og satslære 1 er delt op i to undervisningsforløb.